Disclaimer en copyright
 

Exclusieve Woningen Bezoekers Statistieken

Exclusievewoningen.com is te goeder trouw gemaakt, doch biedt geen garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat.
Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen voorkomen. Exclusievewoningen.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site, of de sites waarnaar verwezen wordt, verschaft. Exclusievewoningen.com kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

Niets uit de tekst, html-broncode of grafische voorstellingen op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exclusievewoningen.com. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door Exclusievewoningen.com.

Exclusieve Woningen Spacer